Adresar Page

Adresar

4 Ured ravnatelja

Edita Maretić Dimlić
Ravnateljica

edita.maretic.dimlic@des.hr
021/430-500

Silvana Grubišić
Pomoćnik ravnatelja

silvana.grubisic@des.hr
021/430-500

Antonija Laušić
Tajnica ravnatelja / Centrala

antonija.lausic@des.hr
021/430-500

Zvonimir Matković
Rukovoditelj sektora nabave

zvonimir.matkovic@des.hr

1 Sektor za opće,pravne i kadrovske poslove

Silvana Aljinović
Rukovoditeljica Sektora za opće, pravne i kadrovske poslove

silvana.aljinovic@des.hr

1 Sektor za financije i računovodstvo

Lidija Franić
Rukovoditeljica Sektora za financije i računovodstvo

lidija.franic@des.hr

1 Sektor prehrane

Vedrana Balic
Rukovoditeljica Sektora prehrane

vedrana.balic@des.hr

1 Sektor proizvodnje

Josip Norac Kevo
Rukovoditelj Sektora proizvodnje

josip.norac.kevo@des.hr

8 Sektor prodaje

Damir Turk
Rukovoditelj Sektora prodaje

damir.turk@des.hr
021/430-505
091/430-5028

Daniela Antunović
Voditeljica službe prodaje tekstilne djelatnosti

daniela.antunovic@des.hr
021/430-513
099/297-0256

Goran Mlinar
Voditelj službe prodaje grafičke djelatnosti

goran.mlinar@des.hr
021/430-517
091/430-5001

Davor Vlaić
Referent prodaje grafičke djelatnosti

davor.vlaic@des.hr
021/430-509
091/430-5003

Željka Bakota
Referent prodaje tekstilne djelatnosti

zeljka.bakota@des.hr
021/430-570
099/529-4405

Antonio Čagalj
Referent prodaje grafičko tiskarske djelatnosti

antonio.cagalj@des.hr
099/543-5808

Anita Bešker
Asistent u sektoru prodaje

anita.besker@des.hr

Viktorina Bešljić
Fakturist

viktorina.beslic@des.hr
021/430-512

1 Sektor nabave

Zvonimir Matković
Rukovoditelj Sektora nabave

zvonimir.matkovic@des.hr