Javna Nabava Page

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Javna Nabava - Savjetovanja

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Ustanova Des – Split prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provodi postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi dali primjedbe, prijedloge i sugestije i time doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka javne nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Objava EOJN 23.7.2018. - Poziv na prethodno savjetovanje _Nabava izvođenja građevinskih radova – energetska obnova

Objava EOJN 28.3.2018 -. Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu građevinskih radova za pogon konfekcije

Predmet / broj nabave Datum objave Rok za dostavu

Izvješće

2018-04-10 -

Želim primati obavijesti za ovaj predmet nabave

Objava EOJN 18.3.2018. - Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu novog fleksografskog tiskarskog stroja za izradu papirnatih vrećica v2

Predmet / broj nabave Datum objave Rok za dostavu

Izvješće


2018-03-22 -

Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu novog fleksografskog tiskarskog stroja za izradu papirnatih vrećica v2

2018-03-14 -

Želim primati obavijesti za ovaj predmet nabave

Poziv na prethodno savjetovanje za nabavu novog fleksografskog tiskarskog stroja za izradu papirnatih vrećica (Flexographic printing machine for paper bags)

Predmet / broj nabave Datum objave Rok za dostavu

Izvješće

2017-06-29 -

Poziv na prethodno savjetovanje

2017-06-20 -

Dokumentacija o nabavi_Nabava novog fleksografskog tiskarskog stroja za izradu papirantih vrećica sa tiskom

2017-06-20 -

Troškovnik Flexo

2017-06-20 -

Tehnička specifikacija Flexo

2017-06-20 -

ESPD

2017-06-20 -

Technical specification Flexo

2017-06-20 -

Brief Summary Flexo

2017-06-20 -

Želim primati obavijesti za ovaj predmet nabave