Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
Sanja Gluić
Tel: 021/430-519
sanja.gluic@des.hr

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva službenici za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail: sanja.gluic@des.hr
2. poštom na adresu: 114. brigade 14, 21000 Split
3. osobno putem protokola.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog Zahtjeva podnositelj će biti pozvan da isti ispravi u roku 5 dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, Zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Ustanova DES omogućit će podnositelju Zahtjeva pristup informaciji/ama, u roku od 15 dana od urednog podnošenja Zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se jednim Zahtjevom traži veći broj informacija.

Dokumenti 2021

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2021 (pdf) 2022-04-04
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2021 (csv) 2022-04-04

Dokumenti 2020

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2020 (pdf) 2021-06-08
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2020 (csv) 2021-06-08

Dokumenti 2019

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2019 (pdf) 2021-06-08
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2019 (csv) 2021-06-08

Dokumenti 2018

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2018 (pdf) 2019-01-31
Odluka o imenovanju službenice za informiranje 2019-06-06

Dokumenti 2017

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2017 (pdf) 2018-06-15

Dokumenti 2016

Ime dokumenta Objavljeno
Ustanova DES - Godišnje izvješće za 2016 (pdf) 2017-02-01
Zahtjev za pristup informacijama 2016-06-03
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 2016-06-03
Ograničenja prava na pristup informacijama 2016-06-03
Naknada za pristup informacijama 2016-06-03