Kontakti Page

Kontakti

Ustanova DES

Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom DES

ADRESA: 114. Brigade 14, 21000 Split
OIB:
23754648622
Porezni broj:
3148211

CENTRALA

Telefon
+385 (0)21 430 555
Fax
+385 (0)21 430 555
E-mail
info@des.hr

PRODAJA

Telefon
+385 (0)21 430 570
+385 (0)21 430 513
+385 (0)21 430 517

NABAVA

Telefon
+385 (0)21 430 507
+385 (0)21 430 518
+385 (0)21 430 514

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Telefon
+385 (0)21 430 551

Uprava

Ravnateljica: 
mr.sc. Edita Maretić Dimlić, prof.
edita.maretic.dimlic@des.hr

Pomoćnica ravnateljice: 
Silvana Grubišić oec.
silvana.grubisic@des.hr

Ostali kontakti

Rukovoditelj Sektora nabave: 
Zvonimir Matković, bacc.ing.admin.nav
zvonimir.matkovic@des.hr

Rukovoditelj Sektora prodaje:
Damir Turk, oec.
damir.turk@des.hr

Rukovoditelj Sektora proizvodnje:
Josip Norac Kevo, dipl.ing.graf.teh.
josip.norac.kevo@des.hr

Rukovoditeljica Sektora prehrane:
Vedrana Balić, dipl.oec.
vedrana.balic@des.hr

Rukovoditeljica Sektora za financije i računovodstvo:
Lidija Franić, dipl.oec.
lidija.franic@des.hr

Rukovoditeljica Sektora za opće, pravne i kadrovske poslove:
Silvana Aljinović, mag.iur.
silvana.aljinovic@des.hr