Ustanova DES u O.Š. "Bol"

Vijest 2018 2

Na blagdan svetog Nikole Ustanova DES sudjelovala je u proslavi dana škole Osnovne škole "Bol". Ovime je ostvarena suradnja između obrazovne ustanove i Ustanove za zapošljavanje rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom s namjerom poticanja kreativnosti i socijalne osjetljivosti mladih generacija, te uključivanja i povezivanja osoba s invaliditetom s lokalnom zajednicom.

2018 12 10 08 50 9235